V rámci žiadosti o členstvo v 8X MentoringTM vyplňte nasledujúci dotazník.

Prosím, odpovedzte na otázky viacerými vetami (ak sa dá), aby sme lepšie pochopili, ako vám môžeme pomôcť a zároveň či vám vieme pomôcť. 

Prosím vyplňte online dotazník.