Dôležité: Termíny 8X MastermindTM 

Prosím, odpovedzte na otázky a OZNAČTE ČO NAJVIAC TERMÍNOV, ktoré vám vyhovujú: 

Prosím vyplňte online dotazník.