DOTAZNÍK EXPERT MILLIONAIRE TABLE 

Expert Millionaire Table je špeciálny program - Mastermind, ktorý spojí ľudí - špičky z online biznisu, ktorí medzi sebou v uzavretej skupine budú zdieľať svoje skúsenosti, tajné know-how, silné stránky a pod. Vzájomne si pomáhajú v dosahovaní lepších výsledkov a zvyšovaní obratu v online biznise. 

Prosím vyplňte nasledujúci dotazník. 

Odpovedzte na otázky viacerými vetami (ak sa dá), aby sme lepšie pochopili, či ste vhodný kandidát. 

Prosím vyplňte online dotazník.