Ďakujeme za váš čas a odpovede.

Sú pre nás inšipráciou a veríme, že na ich základe sa nám podarí neustále vylepšovať klub tak, aby bol pre vás motiváciou

a čo najviac vám pomohol.